Melde flytting - på den riktige måten

Melde flytting

Skal du flytte er det vikitg at du selv melder flytting til de som trenger det

Meld flytting

Meld flytting Norge

Hvem skal du melde flytting til?

Kort sagt: det offentlige og alle andre som sender deg post

En annen måte å si det på er at alle selskaper og organisasjone som har adresseinformasjon om deg trenger din nye adresse når du flytter.

Eksempler på noe som melde flytting til:

 • Folkeregisteret
 • Banken (alle banker henter adressen direkte fra Folkeregisteret)
 • Strømleverandøren
 • Arbeidsgiver
 • Forsikringselskap
 • Bredbåndsleverandør
 • TV-leverandør
 • Boligalarmleverandør
 • Aviser
 • Magasiner

Eksempler på andre som du bør melde flytting til:

 • Idrettslag
 • Telefonoperatør
 • Medlemsorganisasjoner
 • Boligbyggerlag
 • Venner og familie

Flytteportalen

Når du endrer adresse må du melde fra til alle dine kontaker og kundeforhold få din nye adresse og det er ikk noe som skjer automatisk. Du må selv sende disse en flyttemelding og dette kan du gjøre gjennom flytteportalens adresseendringstjeneste.

Du slipper å vite hvor denne flyttemeldingen skal sendes, bare du vet navnet på selskapet eller organisasjonen som skal motta den. Du finnner nok dine kundeforhold og medlemskap når Flytteportalen har over 200 000 selskaper og organisasjoner i sin katalog.

Meld flytting


Skatteetaten / Folkeregisteret

Alle er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato. Dette gjør du elektronisk via altinn.no eller ved personlig oppmøte på ditt lokale skattekontor (husk legitimasjon).

Etter at du har gjennomført Flytteportalens adresseendringstjeneste kan du printe ut et direkte utfylt flyttekjema til Folkeregisteret som du kan sende i posten sammen med kopi av ditt legitimasjon.


Posten Norge

Det kan også være lurt å melde flytting til Posten og hvertfall hvis du ønsker omadressering av posten din en periode. Omadressering er ikke det samme som å melde flytting. Ved en omadressering vil Posten vidresende posten din til en annen adresse i en gitt periode, men de som sender posten din er uvitende om at dette skjer. Når omadresseringsperioden er over vil posten din dukke opp på din gamle adresse eller bli sendt i retur til avsender.

Det er derfor det er viktig å melde flytting til alle som sender deg post, slik at de kan oppdatere den informasjonen de har lagret om deg og adressere din post til riktig adresse.